Itinerer to zakodowany przejazd trasy.
 
PRZYKŁAD itinerera stosowanego w rajdach turystycznych.
 
Itinerer strzałkowy to nic innego jak zakodowany przejazd trasy. Kratki odczytujemy z lewej do prawej a sytuacje w nich przedstawione najeżdżamy zawsze od dołu (wyjątek zapis Y lub X). Pierwszą zasadą przy posługiwaniu się itinererem jest tzw jazda na wprost (przy czym cały czas obowiązują nas przepisy kodeksu drogowego zatem nie ignorujemy zakazów i przestrzegamy nakazy). Oznacza to, że w poszukiwaniu skrzyżowania narysowanego w itinererze jedziemy tak długo aż nie trafimy na takie którego fizyczny wygląd jest identyczny z rysunkiem, schematem lub opisem. Należy pamiętać, że "jazda na wprost" nie zawsze odbywa się faktycznie wyłącznie do przodu. Jeśli wjeżdżamy na skrzyżowanie z wyznaczoną drogą główną a jego kształt nie odpowiada wytycznym z itinerera to skrzyżowanie to opuszczamy "po głównej" czyli nie koniecznie na wprost. Nie wjeżdżamy w żadne drogi prywatne, dojazdy do posesji, stacje bezynowe, ogródki, parkingi itp. W itinererze nie umieszcza się schematów skrzyżowań na których przejazd jest jednoznaczny np ze znakiem "nakaz skrętu w prawo".
 
 
iti-1

 

 

Startujemy w punkcie A. Skrzyżowanie 1 przejeżdżamy prosto ponieważ nie wygląda jak to z rysunku i nie ma wyznaczonej drogi głównej. Podobnie skrzyżowanie 2. Skrzyżowanie 3 również nie przypomina tego z rysunku ale na nim skręcamy w prawo ponieważ jest wyznaczona droga główna. Skrzyżowanie 4 nie odpowiada rysunkowi i dopiero 5 jest tym właściwym na którym wykonujemy manewr pokazany strzałką.

 xz-mapa  

 

Skrzyżowanie można opisać również zapisem X i Y. Jesli w dokumentacji spotkamy np xz szukamy skrzyżowania które ma 4 w przypadku X i 3 w przypadku Y dochodzące drogi w które można wjechać. Pierwsza cyfra pokazuje wjazd, druga wyjazd ze skrzyżowania. Przykład Y31 - startujemy w punkcie A, skrzyżowanie 1 jedziemy na wprost (pamiętajmy, że gdyby miało wyznaczone pierwszeństwo np w prawo to w skręcamy po głównej) bo nie odpowiada schematowi. Następne ma 3 drogi zatem odczytując zapis 31 skręcamy na nim w lewo. W przypadku zapisu 32 na skrzyżowaniu 2 należy pojechać prosto.

Przykład drugi - X42. Ponownie startujemy z A. Skrzyżowania 1 i 2 mają po 3 drogi a szukamy takich które mają 4 dochodzące. Zatem przejeżdżamy je na wprost (lub po głównej jeśli jest wyznaczona). Wreszcie skrzyżowanie 3 spełnia warunek a zgodnie z opisem 42 skręcamy na nim w prawo.

 pl-mapa  

 

Zapis P i L oznacza wykonanie manewru skrętu w prawo lub lewo w pierwszą możliwą sytuację. Dodatkowy zapis "na2" oznacza wykonanie manewru na drugiej możliwej sytuacji. Przykład P na2 - startujemy z A, skrzyżowanie 1 nadaje się do skręcenia w prawo ale manewr mamy wykonać na drugiej sytuacji zatem jedziemy prosto (w tym przypadku nie sugerujemy się drogą główną jeśli jest wyznaczona). Kolejnym możliwym skrętem w prawo jest skrzyżowanie 3 i tu skręcamy zgodnie z komendą.

Oznaczenie x2 oznacza wykonanie manewru dwa razy. Przykład L x2 - startujemy w A. Na skrzyżowaniu 5 ze względu na zakaz nie możemy skręcić w lewo. Pierwszym które spełnia warunek jest skrzyżowanie 3 i dalej 1 gdzie manewr się kończy.

Zapis x2 oraz na2 nie dotyczy tylko komend P i L. Można go zastosować również do innych elementów.

 

 oznaczenia  

 

Symbole które również mogą zostać umieszczone w itinererze.

Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną - szukamy dokładnie takiego skrzyżowania przez inne przejeżdżając zasadą na wprost.

D90 - tzw kąt drogowy. To, że okrąg ma 360 stopni to chyba nie tajemnica :) Zatem D90 oznacza skręt w prawo pod kątem 90 stopni (na przykładzie poniżej w 2). Analogicznie D270 oznacza skręt w lewo w drogę odchodzącą pod kątem 90 stopni w stosunku do tej którą właśnie jedziemy. Czyli D240 będzie skrętem w lewo trochę w tył - na przykładzie w 3. Uwaga - D180 oznacza zawracanie - ale nie w miejscu "na ręcznym" tylko w sytuacji drogowej która taki manewr umożliwia.

d270

 plan-stop  

 

Strzałka umieszczona nad znakiem (lub np symbolem sygnalizacji świetlnej) nakazuje skręt w wyznaczonym kierunku za znakiem. Nie ma znaczenia kąt tego skrętu zatem wszystkie skrzyżowania z rysunku obok spełniają warunek do wykonania manewru.

Jeżeli znak jest z "nóżką" w rzeczywistości wgląda tak samo tzn jest to jeden znak na słupku. Jeżeli znak jest bez nóżki w rzeczywistości może być umieszczony z innymi znakami na jednym słupku.

 p-l

 

Jeżeli do skrzyżowania dochodzi z prawej strony więcej niż jedna droga komenda P oznacza skręt w pierwszą drogę w prawo. Potocznie taki manewr nazywa się "najbardziej w prawo". Analogicznie jest z komendą L.

 plan-1  

 

Strzałki naniesione na plan lub mapę wymuszają inny przejazd niż jest możliwy w rzeczywistości. Zadanie polega na znalezieniu najkrutszego przejazdu między punktami z uwzględnieniem dodatkowych informacji które wymuszają strzałki.

Jadąc z punktu G musimy na skrzyżowaniu 4 skręcić w lewo. Najazd na skrzyżowanie 4 z innego kierunku umożliwia dowolny manewr (za wyjątkiem zawracania).

Jadąc z punktu H musimy na skrzyżowaniu 1 przejechać prosto. Najazd na skrzyżowanie 1 z innego kierunku umożliwia dowolny manewr.

Droga między skrzyżowaniami 3 i 2 jest jednokiwrunkowa.

 plan-3

 

 

Prawidłowy przejazd z punktu G do D.

 plan-2

 

 

Prawidłowy przejazd z punktu B do D.

 plan-4

 

 

Prawidłowy przejazd z punktu H do G.

 constans

 

 

Constans jest elementem trasy występującym na całym odcinku lub jego fragmencie. W przykładzie constans oznacza, że jeśli trafimy na drogę oznaczoną znakiem "droga bez przejazdu" traktujemy ją jak drogę z zakazem wjazdu. Krótko mówiąc po prostu w nią nie wjeżdżamy. Taka droga nie jest elementem trasy i nie bierzemy jej pod uwagę szukając prawodłowego przejazdu.

 plan-2

 

 

Próba SZ (sprawnościowo-zręcznościowa). Start z lini na której zawodnika ustawia sędzia. Meta STOP czyli pachołki wyznaczające linię mety muszą się znaleźć między osiami pojazdu. Za przejechanie mety otrzymuje się dodatkowe punkty karne. UWAGA ! - na mecie bez względu na sposób zatrzymania nie wolno cofać. Regulamin przy próbach sprawnościowych za cofanie na mecie przewiduje wykluczenie z dalszego uczestnictwa.